Biolan Kastelulannoite on vesiliukoinen mineraalilannoite. Lannoite sisältää kaikkia kasvin tarvitsemia pää- ja hivenravinteita, jotka ovat heti kasvien hyödynnettävissä.
Lisätietoja
Biolan Kastelulannoite on vesiliukoinen mineraalilannoite. Lannoite sisältää kaikkia kasvin tarvitsemia pää- ja hivenravinteita, jotka ovat heti kasvien hyödynnettävissä. Kastelulannoitetta sekoitetaan kasteluveteen jokaisella kastelukerralla. Puutarhan monivuotisten kasvien lannoitus Kastelulannoitteella lopetetaan heinäkuun lopussa, jottei niiden talveen valmistautuminen häiriinny. Biolan Kastelulannoite soveltuu myös huonekasvien lannoitukseen.

Tyyppinimi: EY-LANNOITE, NPK-lannoite (NPK 14-5-21), sisältää sivu- ja hivenravinteita, mekaaninen seos
Kauppanimi: Biolan Kastelulannoite
Ravinnepitoisuudet (% kok. paino):

Kokonaistyppi (N) 14 %

Nitraattityppi (NO3-N) 6,0 %
Ammoniumtyppi (NH4-N) 3,0 %
Ureatyppi (NH2-N) 5,0 %
Veteen ja neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosfori (P) 4,8 %

Vesiliukoiset:

Kalium (K) 25 %
Rikki (S) 3,9 %
Magnesium (Mg) 1,7 %
Rauta (Fe) 0,1 %
Mangaani (Mn) 0,05 %
Boori (B) 0,03 %
Sinkki (Zn) 0,03 %
Kupari (Cu) 0,01 %
Molybdeeni (Mo) 0,003 %
Fe, Mn, Zn ja Cu EDTA-kelaattina
hinta

6,50 €

Toimitusaika: 3 - 7 päivää