Biolan Puutarhakalkki on nopeavaikutteinen, magnesiumpitoinen liitukalkki, joka maahan levitettynä liukenee nopeammin kuin tavalliset kalkkikivijauheet. Kalkki on rakeistettu, minkä ansiosta se on helppoa käsitellä ja levittää. / VAIN NOUTO
Lisätietoja
Biolan Puutarhakalkki on nopeavaikutteinen, magnesiumpitoinen liitukalkki, joka maahan levitettynä liukenee nopeammin kuin tavalliset kalkkikivijauheet. Kalkki on rakeistettu, minkä ansiosta se on helppoa käsitellä ja levittää.

Liitukalkki on peräisin liitukauden aikana merenpohjaan muodostuneista kalkkikerrostumista. Se on rakenteeltaan huokoista ja koostuu lähinnä mikroskooppisten kalkkikuoristen pieneliöiden kuorista.

Biolan Puutarhakalkki soveltuu kalkitusaineeksi maan liiallisen happamuuden poistoon kaikkialle puutarhaan:

-nurmikentille
-vihannesmaalle
-kukkapenkkeihin
-turve- ja multaseosten kalkitukseen

Levitä Biolan Puutarhakalkki puutarhamaalle keväällä tai syksyllä mieluiten maan muokkauksen yhteydessä. Voit levittää sitä myös pintakalkituksena esim. nurmikentille ja pensasryhmien tai puiden juurelle. Kastelu nopeuttaa rakeiden liukenemista.

Sopiva käyttömäärä puutarhan ylläpitokalkituksessa on 10–30 kg/100 m² joka toinen tai kolmas vuosi. Luonnonlannoitteita käytettäessä maan kalkitustarve on vähäisempi kuin väkilannoitteita käytettäessä.

Peruskalkitukseen happamille maille suosittelemme 40–100 kg Biolan Puutarhakalkkia/100 m². Happamuuden poisto savi- ja multamailla vaatii enemmän kalkkia kuin keveillä hiekka- ja hietamailla.

Puutarhamaan kalkitustarpeen voit selvittää teettämällä maastasi viljavuustutkimuksen tai mittaamalla itse maan happamuuden pH-liuskoilla

Tyyppinimi: Magnesiumpitoinen kalkkikivi
Neutraloiva kyky: 37 % Ca
Nopeavaikutteinen neutraloiva kyky: 31 % Ca
Ravinnepitoisuudet:
Kalsium (Ca) kok.pit. 31 %
Kalsium (Ca) vesiliuk. 0,03 %
Magnesium (Mg) 3 %
Hienousaste:
100 % läpäisevyys 8 mm seula
50 % läpäisevyys 3 mm seula
Kosteus: 8 %
Haitalliset metallit mg/kg ka:
Arseeni (As) < 25
Elohopea (Hg) < 1,0
Kadmium (Cd) < 1,5
Kromi (Cr) < 300
Kupari (Cu) < 600
Lyijy (Pb) < 100
Nikkeli (Ni) < 100
Sinkki (Zn) < 1500
hinta

15,20 €

Toimitusaika: 3 - 7 päivää